Föräldrar utformar verksamheten - Barnassistans förenar

”Det har varit, och kommer förbli, en svår och jobbig omställning för oss som föräldrar att försöka förstå vad som hänt, acceptera vår situation och att försöka sätta oss in i vad detta innebär, både nu och i framtiden. Att ha ett gravt funktionshindrat barn innebär att vi hamnar i situationer som vi aldrig trott skulle uppstå och vi tvingas hitta lösningar till problem som vi aldrig trott vi skulle ställas inför. Sällan har vi fått någon hjälp med att förverkliga en rättighet utan att blivit ifrågasatt…”

Kanske känner du igen dig i ovanstående?

Vi tror inte att det bara är den individuella – utan den samlade förmågan – som kan göra skillnad i relationen till myndigheter och andra instanser. Vi har länge känt att det saknats forum för att diskutera och bereda sina ärenden på bästa sätt. Därför har vi skapat Barnassistans Föräldarforum. Här diskuterar vi och stödjer varandra inför nya uppkomna situationer.

Engagemang från föräldrar bygger Barnassistans
Vi tror att du som förälder tillsammans med ditt barn bäst kan se barnets behov och planera för en bra assistans.

Barnassistans bygger på att vi föräldrar känner och vill ta ett eget ansvar om vårt barns assistans. Barnassistans ska skapa de bästa förutsättningarna och vägleda föräldrar till bra arbetsledare.

Vår värdegrund

Barnassistans är värderingsstyrt vilket innebär att vi strävar efter en gemensam värdegrund som speglar allt vi gör. Barnassistans värdegrund bygger främst på kärnvärdena glädje, omtanke, känsla, engagemang och utveckling.