Syskonskap

Då det finns syskon i familjen blir situationen på många sätt annorlunda. Små syskon uppfattar inte sällan den personlig assistenten som en extra familjemedlem. Hur ska den personliga assistenten agera? Hur ska arbetsledaren och den personliga assistenten styra arbetet med hänsyn tagen till små syskon? Under Familjeforum diskuterar vi hur assistenten bör agera i uppkomna situationer. Vi exemplifierar och konkretiserar i syfte att skapa rätt ledstänger åt den personliga assistenten. Ledstängerna ska underlätta och skapa en naturlig del mellan syskonskapet och den personliga assistansen.