Lek, lärande och utveckling

Barnassistans vänder sig enbart till dig som förälder med barn som har funktionsnedsättning och som ställer högre krav på ett assistansbolag än vanligt vad beträffar lek och utveckling. Vi har själva funnit att assistans för barn ställer krav på pedagogik. Därför vill vi ta tillvara på den gyllene chans till utveckling som finns under åren då barnen är just barn. Genom leken sker lärandet och genom lärandet sker utveckling.

Tillsammans med pedagoger skapar vi rätt förutsättningar för att kompetensutveckla våra assistenter i vad vi kallar – lek, lärande och utveckling.