Våra barn

Barnassistans vänder sig enbart till dig som förälder med barn som har funktionsnedsättning och som ställer högre krav på ett assistansbolag än vanligt. Inte minst vad beträffar lek och utveckling. Vi har själva funnit att assistans för barn ställer krav på pedagogik. Därför vill vi ta tillvara på den gyllene chans till utveckling som finns under åren då barnen är just barn. Genom leken sker lärandet och genom lärandet sker utveckling.

En positiv spiral
Omgivningens tilltro till barnens förmåga och glädje över varje ny prestation är ytterst viktiga betingelser för att barnen ska bygga upp ett gott förtroende. Ett gott förtroende leder i sin tur till att det blir både lättare och roligare att lära sig nya saker. Det bildas alltså en positiv utvecklingsspiral som är extra betydelsefull för de barn som måste kämpa hårt för varje litet framsteg.
Alla barn har medfödda förutsättningar att utvecklas ett steg i taget om de bara får lite hjälp på traven och får ta det i sin egen takt!

Om utveckling och lärande

Jag hör och jag glömmer.
Jag ser och jag kommer ihåg.
Jag gör och jag förstår.