Att vara personlig assistent hos Barnassistans

Kunskap om lärande och utveckling
Många av våra medarbetare har arbetat med omsorg med barn med funktionsnedsättning. För oss är det självklart att ge personliga assistenter den handledning och utbildning som krävs i deras arbete.

Vem anställs som personlig assistent hos Barnassistans?
Det finns naturligtvis inget direkt svar på den frågan. Vi söker dig som med egen övertygelse finner personlig assistent som ett väldigt roligt och viktigt arbete. Du är stolt och glad över att få vara med och göra skillnad i ett barns liv och hans/hennes familj. Du håller en hög professionell nivå, du anser att det är viktigt att var och en känner sig delaktiga i barnets utveckling. Det finns en inre drivkraft i allt du gör för att bidra till att barn med funktionsnedsättning alltid ska ha en meningsfull vardag.

Ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande skapar tillit och förtroende hos såväl Barnassistans som våra familjer som har behov av assistans för deras barn.

Varför vara anställd hos Barnassistans?
Barnassistans lägger stor vikt vid att du som assistent ska få det bästa förutsättningar att göra ett bra jobb. Detta bottnar i en god och gemensamt delad värdegrund och där närhet och dialog är framträdande.

Barnassistans värdesätter medarbetare högt. Vi är måna om att ta till vara dina intressen och din kompetens. Vi tror på delaktighet och korta beslutsvägar. Därför strävar vi efter att vara ett litet företag för assistanssamordning.

Ett aktivt utvecklingsprogram (Hjulet)är en viktig del i vårt arbete och bidrar till duktigare assistenter och nöjdare kunder.

På Barnassistans får du en kontaktperson som företräder dig som assistent. Kontaktpersonen är själv anställd som assistent inom Barnassistans.

Att assistenterna inte har direkta arbetskramrater har framkommit som ytterligare motiv till att man ofta byter yrke. Vi tror att det finns möjlighet att skapa efterfrågad “arbetskamratskänsla”. Vi inbjuder därför till mötesplatser och upplevelser dit alla är välkomna. Ibland möts vi på Skansen, på ett café, ett musikevenemang, i bowlinghallen, i lekparken eller dylikt. Dessa mötesplatser fyller flera behov och vi tjänar alla på den dialog och gemenskap som uppstår.

Vi anordnar även aktivt Assistentforum för alla anställda assistenter. Forumet kan innehålla allt från temakvällen, utbildningstillfällen till rena diskussionsmöten eller rent av bara tillfällen att lära känna varandra och umgås.

Vi är unika!

Om utveckling och lärande

Jag hör och jag glömmer.
Jag ser och jag kommer ihåg.
Jag gör och jag förstår.

Vad gör oss unika?

  • Vi vill inte växa – vi vill vara små
  • Arbetskamrater – Assistentforum
  • Gemenskap och stöd – Föräldrarforum
  • Fokus på lek, lärande och utveckling
  • Effektiv administration
  • Assistentplan