Partners och inspiration

Litet syskon

I boken Litet syskon – om att vara liten och ha en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning är det barnen själva som berättar, det är deras röster vi hör. Barnen är mellan två och sex år och har syskon med autism, cancer, cystisk fibros, epilepsi, hjärtfel, muskelsjukdom, rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning.
I boken visar Christina Renlund många sätt som barn kan uttrycka sig på, många konkreta verktyg som är användbara för att hjälpa barn att berätta. Och barn behöver prata – i första hand i sin familj men det behöver även finnas konkreta arbetssätt för hur man pratar med barn om sjukdom/funktionsnedsättning inom förskola och vård.

Litet syskon är också föräldrars berättelser om syskon- och familjesituationen. Möt Andreas och hans bror Leo, Hugo som har en bror med hjärtfel, Stella som bor i bråkigt hus och många andra barn.
Boken vill inspirera till samtal. För det är när barn får uttrycka sig och i dialog som vi kan stärka deras identitet och självkänsla!
Christina Renlund är leg psykolog och psykoterapeut med mångårig erfarenhet av arbete med barn och unga med kronisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras familjer.

Doktorn kunde inte riktigt laga mig

Boken handlar om små barn som har svåra sjukdomar eller funktionsnedsättning. Barn som också har stora frågor, hemliga tankar och starka känslor. Christina Renlund visar hur vi kan hjälpa barnen att våga berätta och komma med sina frågor. Som läsare får man konkreta råd och tips om tekniker, lekar och övningar som hjälper barnen att formulera sina tankar och att uppnå en bättre självkänsla. Vi får också möta tre barn som går i barnterapi. De lär oss något om vad barn med funktionshinder möter i sina liv.

Utan dig kan jag inte smaka på snön

Utan dig kan jag inte smaka på snön" är resultatet av en novelltävling som utlystes våren 2005 av de två ideella organisationerna Föreningen JAG och IfA. Boken ger en mångfasetterad bild av assistentyrket och vad det kan innebära att leva med personlig assistans. De 25 novellerna berättar om de vardagliga arbetsuppgifterna och den djupa relationen mellan assistansanvändare och assistent, men också om de glimrande ögonblick som gör yrket till något alldeles särskilt. Med både värme och humor skildras den personliga assistentens yrkesroll; att osynlig befinna sig i bakgrunden och samtidigt vara lyhörd och redo till handling i varje ögonblick.

- Den här boken är unik. Den innehåller 25 skönlitterära berättelser som speglar vardagen för tiotusentals svenskar – erfarenheter och upplevelser som mycket sällan får komma fram i rampljuset. Någonting liknande har inte publicerats förr, säger Gerd Andén som deltagit i juryarbetet.

Annorlunda barnbarn av Monica Klasén McGrath

Att få ett barnbarn är en omvälvande upplevelse för de flesta. Det är något man längtat efter och sett fram emot. En gåva som många betraktar som livets efterrätt.

Men vad händer när det efterlängtade barnbarnet har ett funktionshinder?

Annorlunda barnbarn är en bok om mor- och farföräldrar som fått ett barnbarn med funktionshinder. Monica Klasén McGrath tar upp det svåra man ställs inför, men även den stora kärleken till ett barn med svårigheter och hon belyser också kommunikationen mellan generationerna.

I boken möter vi flera personer med egna erfarenheter av rollen som mor- och farföräldrar eller föräldrar till funktionshindrade barn.

I boken finns konkreta tips och litteraturtips, samt adresser till organisationer, stödföreningar och informativa hemsidor.

Boken riktar sig främst till mor- och farföräldrar men även till föräldrar och andra närstående samt till alla professionella som arbetar inom området.

Kommande temakvällar

Boktips