Vår historia och drivkraft

Barnassistans startades av Magnus och Åsa Crossner, som är föräldrar till Elin 12 år. Elin har gett oss föräldrar nödvändig erfarenhet om vad personlig assistans innebär för ett barn med grav funktionsnedsättning, dess syskon och familj. Elins syskon är Sara 10 år och Anton 6 år.

När Elin kom byttes den sedan länge uppbyggda känslan av lycka och förväntan snabbt till djup oro och frustration då läkaren gav oss beskedet att vi fått ett “gravt handikappat barn”. Vad innebar beskedet för Elin och vår familjs framtid?

Elin föddes med ett öppet ryggmärgsbråck och de första 7 veckorna höll Astrid Lindgrens Barnsjukhus familjen kvar och omfattande operationer genomfördes. Med tiden förstod vi att det inte enbart var ryggmärgsbråck som orsakat problem för Elin. Hon hade även ådragit sig en hjärnskada som innebar en grav utvecklingsstörning. Denna kombination gör naturligtvis allt betydligt mer komplicerat. Vi fann, då Elin fyllt 4 år, att personlig assistans var nödvändig för att Elin skulle få samma möjlighet att leka och utvecklas som andra barn.

Det är och förblir en annorlunda situation att vara förälder till ett barn med omfattande funktionsnedsättning. Vi tror att föräldrar i liknande situation tillsammans kan göra skillnad. Därför startades Barnassistans.