Vad gör oss unika?

Vi vill inte växa – vi vill vara små!
Det hör man ibland sina barn säga. Dvs jag vill inte bli stor. Detsamma gäller Barnassistans. Vi vill inte växa. Vi vill inte bli fler än totalt 7 barn som är assistentberättigade. Vi vill fortsatt vara mer personliga än normalt – och vara unika! Vi vill ha närhet och dialog till varandra. Vi vill vara Barnassistans fullt ut!

Arbetskamrater
Att assistenter inte har direkta arbetskramrater har framkommit som motiv till att man byter yrke. Vi tror att det finns möjlighet att skapa efterfrågad “arbetskamratskänsla” bl a genom gemensamma mötesplatser och upplevelser dit alla är välkomna. Ibland möts vi på Skansen, på ett café, ett musikevenemang, i bowlinghallen, i lekparken eller dylikt. Dessa mötesplatser fyller flera behov och vi tjänar alla på den dialog och gemenskap som uppstår.

Därutöver anordnar Barnassistans även Assistentforum vilket är gemensamma möten för alla anställda assistenter. Assistentforum är motsvarigheten till Föräldrarforum som ger utrymme för diskussioner, temakvällar mm.

Delar våra erfarenheter
Det uppstår tillfällen då vi som föräldrar tillsammans kan bli starkare och göra livet enklare genom att dela med oss av våra erfarenheter. Sannolikt är det så att det inte bara är vår indviduella utan vår samlade förmåga som gör livet enklare i situationer som annars kan vara påfrestande. Kanske kommer du finna att de som är anslutna till Barnassistans har likartade erfarenheter från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Habilitering eller skola. Kanske har vi möjlighet att delge kunskap och erfarenhet från bostadsanpassning, bilstöd eller andra insatser som ofta är krävande och där ett naturligt stöd ofta saknas.

Som förälder kommer Barnassistans erbjuda möjlighet att träffas och diskutera allmänna och specifika frågor. Ibland sker detta som temakväll med en särskild inbjuden gäst eller endast en gemensam middag i syfte att enbart ha det trevligt och träffas.

Coachning
Det kan inträffa situationer då du har ”kört fast” och din assistans inte fungerar optimalt. Vi erbjuder då att coacha genom att utmana invanda perspektiv och hjälpa dig att hitta ny energi, nya lösningar eller stöd i den förändring som situationen kräver.

Effektiv administration
Vi erbjuder marknadens bästa program för schema och tidrapportering. Det är webbaserat och erbjuder en mängd funktioner för att underlätta administrationen för dig, dina assistenter och Barnassistans.

Verktyg för att vara en bra arbetsledare
Barnassistans har de verktyg och stödmaterial som hjälper dig att bli en bra arbetsledare. Det gäller allt från anställningsintervju, introduktionsprogram, utvecklingssamtal till Assistentplan.

Vad gör oss unika?

  • Vi vill inte växa – vi vill vara små
  • Arbetskamrater – Assistentforum
  • Gemenskap och stöd – Föräldrarforum
  • Fokus på lek, lärande och utveckling
  • Effektiv administration
  • Assistentplan