Självbestämmande och engagemang - en förutsättning

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg vilket innebär att föräldrar själva anställer och schemalägger den personliga assistensen med stöd från Barnassistans. Självbestämmande och engagemang är för oss en självklarhet men också en förutsättning för att ett litet företag som Barnassistans ska fungera väl.

Barnassistans förenar och stöttar!
Barnassistans står bl a för administration och ansvarar för att lagar och avtal följs. Vi rekryterar assistenter efter era behov och önskemål. Vi introducerar, fortbildar och handleder dina assistenter tillsammans med dig. Vi ger dig utbildning och dom verktyg du behöver för att bli en bra arbetsledare. Vi utbetalar ersättning och utfärdar arbetsgivarintyg. Vi försäkrar alla anställda och svarar för tydliga riktlinjer och policys.

Vår värdegrund

Barnassistans är värderingsstyrt vilket innebär att vi strävar efter en gemensam värdegrund som speglar allt vi gör. Barnassistans värdegrund bygger främst på kärnvärdena glädje, omtanke, känsla, engagemang och utveckling.

Föräldrarträffar

Vi erbjuder föräldrar att träffas vid Temakvällar, utbildningar och helgaktiviteter. Dessutom arrangeras Föräldrarforum 4 ggr/år.