Föräldrar som arbetsledare

Vi föräldrar är arbetsledare – Barnassistans förenar oss
Barnassistans bygger på att vi föräldrar känner och vill ta ett eget ansvar om våra barns assistans. Barnassistans vill skapa de bästa förutsättningarna och vägleder föräldrar till bra arbetsledare. Vi tror att du som förälder tillsammans med ditt barn bäst kan se barnets behov och planera för en bra assistans.

Som arbetsledare tar du själv ansvar för din assistent. Du bestämmer arbetsuppgifter, lön och du har utvecklingssamtal med din assistent. Det är också du som lägger schemat och godkänner assistentens arbetade timmar. Barnassistans ser till att du får den utbildning och de verktyg du behöver för att bli en riktigt bra arbetsledare.

Det här innebär att du som arbetsledare förväntas använda de olika verktyg som Barnassistans erbjuder som t ex introduktionsprogram, Hjulet (som syftar till att utveckla barnet och assistenten) samt vårt gemensamma administrativa system.

Vårt ansvar
För oss är personlig assistans till våra barn detsamma som omtanke i stort och smått. För att kunna ge dig den bästa assistansen strävar vi efter att ha de bästa assistenterna för dig.

Vi ger oss inte förrän vi tillsammans har hittat en person som ni och ert barn trivs med. Någon ni kommer bra överrens med och som anstränger sig lite extra för att ni ska ha det bra. Sedan kompletterar vi med de utbildningar och lärande som behövs för en ständig utveckling av våra assistenter.

Barnassistans står bl a för administration och ansvarar för att lagar och avtal följs. Vi rekryterar assistenter efter era behov och önskemål. Vi introducerar, fortbildar och handleder dina assistenter tillsammans med dig. Vi utbetalar ersättning och utfärdar arbetsgivarintyg.

Vårt arbetsmiljöarbete

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är en angelägenhet för både arbetsgivare, arbetsledare och assistenter. För att minska riskerna för ohälsa och olycksfall medverkar vi alla i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Digital Arbetsledarpärm

Som inloggad på www.barnassistans.nu hittar du alltid riktlinjer, policys och vägledning som du har nytta av som arbetsledare.