Om barnassistans

“Låt oss berätta om vår idé – om Barnassistans som vi känner stolthet för.

Att behöva öppna upp sig och ofta dela hela sitt privatliv med flera personer är en stark känslomässig process att gå igenom. Med låg personalomsättning för de assistenter som din familj känner tillit till mår vi bäst.

Barnassistans är värderingsstyrt vilket innebär att vi strävar efter att ha en gemensam värdegrund att utgå från som ska spegla allt vi gör. Barnassistans värdegrund bygger främst på kärnvärdena glädje, omtanke, känsla, engagemang och utveckling. Våra personliga assistenter känner stolhet i att leva upp till era krav och önskemål genom att leverera utifrån vår värdegrund.

Anställda inom Barnassistans är ödmjuka inför och hyser respekt för din situation, dina krav, tankar och frågeställningar. Hos oss är omtanke den allra viktigaste tanken."

Vår idé

Vi vill verka för att ge familjen en högre livskvalitet genom att känna kontroll över sin situation. Det sker genom en professionell och utvecklande assistans med lek, lärande och glädje som grund.

Vi vill vara små!