Med lite hjälp av en vän

Många barn med handikapp behöver assistans för att leka. En del behöver någon som kan ge ett handtag ibland eller bara finnas till hands för säkerhets skull. Andra behöver mycket praktisk hjälp t ex någon som lyfter och bär, plockar fram grejor i sandlådan eller visar vägen för den som inte ser. Många barn behöver också någon att sitta i knäet hos när de gungar eller åker ruschbana. Det finns också barn som har svårt att komma igång med leken. De behöver någon som fungerar som start- och hjälpmotor, för att de inte ska bli sittande och drömma.

Boktips

Att ge service

Din uppgift är att hjälpa barnet att leva ett liv så likt andra barns liv som möjligt. För att klara av denna roll måste du tycka att det är roligt att ge service.