Gemenskap och stöd

Kanske har vi gemensamma erfarenheter från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Habilitering eller skola. Kanske har vi möjlighet att delge kunskap och erfarenhet från bostadsanpassning, bilstöd eller andra insatser som ofta är krävande och där ett naturligt stöd ofta saknas. Som föräldrar erbjuds ni möjlighet att träffas och diskutera allmänna och specifika frågor. Ibland sker detta som temakväll med en särkilt inbjuden gäst. Ibland inom ramen för Barnassistans Föräldrarforum. Ibland med en gemensam middag i syfte att enbart ha trevligt och träffas.

Vår förhoppning och önskan är att ni föräldrar som väljer Barnassistans vill vara med och utforma Barnassistans innehåll.

Samlad erfarenhet
Tillsammans har vi en samlad erfarenhet. Vi tror inte att det bara är den individuella – utan den samlade förmågan – som kan göra skillnad i relationen till myndigheter och andra instanser. Vi har länge känt att det saknats forum för att diskutera och bereda sina ärenden på bästa sätt. Därför har vi skapat Barnassistans Föräldarforum. Här diskuterar vi och stödjer varandra inför nya uppkomna situationer. Inom forumet har vi specifika erfarenheter och kunskaper inom nedanstående områden.

Assistans
Avlösarservice i hemmet
Personlig assistans

Anpassning
Bostadsanpassning
Bilstöd

Utveckling och habilitering
Specialförskolor
Specialskolor
Habilitering
Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Vill du veta mer om oss?

Kontakta oss så berättar vi mer! kontakt@barnassistans.nu
Tel. 0735-636000