Utvecklas med Barnassistans

Ett aktivt personalprogram är en viktig del i vårt arbete och bidrar till duktigare assistenter och nöjdare kunder.

Att uppnå en väl fungerande personlig assistans handlar om en uppbyggnadsprocess som är komplex. Det är många faktorer som ska stämma mellan dig och den assistansberättigande för att ert mål om bra personlig assistans ska kunna uppnås. Personkemi, förväntningar på arbetets innehåll men också kompetens.

En effektiv introduktion skapar de rätta förutsättningarna för både dig och den assistentberättigade. Men vi tror att det ska finnas möjlighet till ständig utveckling som personlig assistent. Vad kompetensutvecklingen ska innehålla är högst individuellt och bestäms i din handlingsplan.

Barnassistans har utvecklat och genomför egna utbildningar. Dessa kompleteras med externa utbildningar då behov uppstår.

Assistentplan och Hjulet
Assistansplanen syftar till att underlätta och säkerställa att assistansen genomförs med barnets behov och utveckling i centrum. Genom att assistenten tagit del och förstått innehållet av upprättad Assistentplan skapas väsentligt bättre möjlighet för barnet att utvecklas. Assistentplanen utgör även grund för ”Hjulet”. Hjulet är vår modell för att tydliggöra Barnassistans ansvar till utveckling av assistentens färdigheter. Hjulet omges av Barnassistans värdegrund.

Utifrån barnets behov arbetar föräldrar tillsammans med assistenterna fram en Assistentplan för barnets utveckling. Ingångsmaterial till planen är t ex den individuella handlingsplan som skola eller habiliteringcenter upprättat. Finns särskilda träningsprogram framtagna av t ex logoped, sjukgymnast eller annan specialist bör även dessa utgöra grund för planen. Barnets behov och utveckling är alltid central i Assistentplanen.

Kompetenspolicy

Våra assistenter och arbetsledare ska ha den kompetens som krävs för att vi ska nå såväl Barnassistans mål och värderingar som barnens behov och utveckling.

Digital assistentpärm

Som inloggad på www.barnassistans.nu hittar du alltid rutiner och andra betydelsefulla regler och vägledning som du har nytta av som personlig assistent.