Professionell yrkesroll

Som personlig assistens assisterar du ett barn med omfattande funktionsnedsättning och hjälper till med allt hon eller han skulle gjort utan sitt hjälpbehov.

Om assistansbehovet är omfattande innebär det att den största delen av barnets liv innefattar tid som är din arbetstid. Ett förhållande som i vissa avseenden kan vara svårt att förhålla sig till – både ur ett känslomässigt perspektiv och i ett rent praktiskt avseende. Professionalismen i yrket är oftast som mest uppskattad när du som personlig assistent är smidig och osynlig i en annan människas privatliv. Tänk på att privata stunder är nödvändiga i allas liv och hem.

Det du också bör tänka på är att låta barnets behov vara utgångspunkten för ett professionellt arbete. Det betyder att det är barnet och familjens önskemål som styr ditt arbete. Det är viktigt att barnet får den personliga assistans, service och valfrihet som hon eller han önskar. På så sätt leder ditt arbete till ökad livskvalitet för barnet och för övriga familjen.

Barnassistans är värderingsstyrt vilket innebär att vi har en gemensam värdegrund att utgå från och som speglar allt vi gör. Barnassistans värdegrund bygger främst på kärnvärdena glädje, omtanke, känsla, engagemang och utveckling.

Digital assistentpärm

Som inloggad på www.barnassistans.nu hittar du alltid rutiner och andra betydelsefulla regler och vägledning som du har nytta av som personlig assistent.